Udhëzuesi për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë & Udhëzuesi për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë

Uncategorized

Vendim-Procedurat e realizimit te vleresimit te nxenesve gjate mesimit ne distance ne te gjitha nivelet e arsimit parauniversitar ne Kosove 24.04.2020

 

Udhëzues për vlerësimin e nxënësve gjatë mësimit në distancë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *