17. Qendresa Morina

1. Detyra për dosje ( Detyrat cift)

2. Detyra për dosje ( Detyrat tek të zgjidhura) 1-2

3. Derivatet e funksioneve themelore trigonometrike 1-2

4. Derivatet e funksioneve trigonometrike – Detyra të zgjidhura

5. Derivati i funksioneve trigonometrike – Ushtrime

6. Derivati i funksioneve trigonometrike

7. Tabela e derivateve

8. Derivati i funksionit eksponencial – Detyra të zgjidhura

9. Derivati i funksionit eksponencial

10. Derivati i funksionit fuqi – Ushtrime per dosje

11. Derivati i funksionit fuqi

12. Derivati i funksionit logaritmik – Ushtrime

13. Derivati i funksionit logaritmik

14. Derivati i funksionit invers – Ushtrime

15. Derivati i funksionit invers