18 Sami Durmishi

 1. Lexime nga Simbolizmi (24.03.2020)
 2. Pararendësit e modernitetit- Simbolizmi (18.03.2020)
 3. Pararendësit e modernitetit- Simbolizmi (18.03.2020)
 4. Pararendësit e modernitetit- Simbolizmi (18.03.2020)
 5. Epoka e Simbolizmit- Pararendësit e modernitetit – Simbolizmi (18.03.2020)
 6. Periudhat e letërsisë botërore (18.03.2020)
 7. Periudhat e letërsisë botërore II (18.03.2020)
 8. Periudhat e letërsisë botërore III (18.03.2020)
 9. Bodler -Paris dhe Splin
 10. E. A. Poe
 11. E.A.Poe Poema Korbi – analizë
 12. Bodleri- veshtrim i pergjithshëm
 13. Let. moderne shqipe XI
 14. Historik i let. boterore