Debati i sotëm me temë “Ndikimi i internetit tek adoleshentët e komunës së Gjilanit”

Debati i sotëm me temë “Ndikimi i internetit tek adoleshentët e komunës së Gjilanit” është organizuar në kuadër të projektit “Mësimdhënia e bazuar në projekte”, projekt ky ne te cilin nxënësit kanë punuar tash e tri jave për të arritur deri këtu. Duke e ditur rëndësinë po edhe problemet që mund të sjellë përdorimi i […]

Continue Reading