Java e Psikologjisë në Gjimnazin “Xhavit Ahmeti” – Përmbledhje e Aktiviteteve

Java e psikologjisë në Gjimnazin Xhavit Ahmeti realizohet me qëllim të krijimit të një atmosfere ndryshe në shkollë ku nxënësve u ipet mundësia e shprehjes së kreativitetit, vullnetarizmit dhe bamirësisë. Ky aktivitet është realizuar nga 03.12.2018 deri më 07.12.2018. Java e Psikologjisë tashmë traditë në Gjimnazin tonë, organizohet në kuadër të lëndës së Psikologjisë të […]

Continue Reading

Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt – USAID ASSET Programi

Në kuadër të Programit “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET, i financuar nga USAID Kosovo, u mbajtën dy ditët e para të kurseve në gjimnazin “Xhavit Ahmeti” në Gjilan me mësimdhënës të fushave të ndryshme kurrikulare, të nominuar për fasilitatorë shkollorë. Mësimdhënësit do të fillojnë zbatimin e përmbajtjes së këtyre kurseve me nxënësit e tyre dhe, […]

Continue Reading

Thirrje për aplikim – Sfida e dizajnit

  Të dashur nxënës, Fondacioni IPKO në bashkëpunim me programin “Përkrahje e adoleshentëve pas mësimit të rregullt” (ASSET) dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ju ftojnë të aplikoni në garën Sfida e Dizajnit, 2019.   Gara “Sfida e Dizajnit” bashkon mendje të reja dhe inovative nga shkollat e mesme të Kosovës për të konkurruar në 3 sfidat […]

Continue Reading