“Sfidat e punësimit për të rinjtë nga komuniteti biznesor i Gjilanit” ( Raport mbi Hartëzimin e Komunitetit nga të rinjtë në Gjilan)

  GJIMNAZI I SHKENCAVE NATYRORE “ XHAVIT AHMETI “     “Sfidat e punësimit për të rinjtë nga komuniteti biznesor i Gjilanit” ( Raport mbi Hartëzimin e Komunitetit nga të rinjtë në Gjilan)                 Gjilan, Prill, 2020     PËRMBAJTJA   1.Hyrja……………………………………………………………………………… 3 2.Qëllimi raportit hulumtues……………………………………………………….. 4 3.Metodologjia […]

Continue Reading