NXËNËSIT E GJIMNAZIT NATYROR “ XHAVIT AHMETI”, SHKËLQYEN NË PREZENTIMIN E GJASHTË PROJEKTEVE SHKOLLORE NË KUADËR TË PROGRAMIT “MBËSHTETJE ADOLESHENTËVE PAS MËSIMIT TË RREGULLT”- ASSET

Nxënësit e Gjimnazit Natyror “ Xhavit Ahmeti”, shkëlqyen në prezentimin e gjashtë projekteve shkollore në kuadër të programit “Mbështetje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET. Ata janë përgëzuar përzemërsisht, pra nxënësit, mësimdhënësit dhe menaxhmentin e shkollës për këtë aktivitet të jashtëzakonshëm. Projektet janë prezentuar në gjashtë grupe të ndryshme: 1. LETËRSIA SHQIPTARE NDËR SHEKUJ, Grupi […]

Continue Reading