Klasa XI

Untitled-1-02

Lista e profesorëve të klasëve të 11-ta

Arta-Rexhepja

Arta Rexhepi

Profesoreshë e edukatës fizike

Shiko mësimet
Bukurije-Maksuti

Bukurije Maksuti

Profesoreshë e fizikës

Shiko mësimet
Dinore-Kastrati

Dinore Kastrati

Profesoreshë  e biologjisë

Shiko mësimet
Edita-Muriqi

Edita Muriqi

Profesoreshë e informatikës dhe matematikës

Shiko mësimet
Eglantina-Bilalli

Eglantina Bilalli

Profesoreshë e gjuhës angleze

Shiko mësimet
Ekrem-Kryeziu

Ekrem Kryeziu

Profesor i gjuhës shqipe 

Shiko mësimet
Enver-Sadiku

Enver Sadiku

Profesor i gjuhës frenge

Shiko mësimet
Farush-Zeka

Farush Zeka

Profesor i filozofisë

Shiko mësimet
Festa-Demiri

Festa Demiri

Profesoreshë e psikologjisë

Shiko mësimet
Hyrmyze-Shkodra

Hyrmyze Shkodra

Profesoreshë e fizikës

Shiko mësimet
Kimete-Kamberi

Kimete Kamberi

Profesoreshë e gjuhës gjermane

Shiko mësimet
Kujtesa-Salihu

Kujtesa Salihu

Profesoreshë e gjuhë angleze

Shiko mësimet
Linda-Fazliu

Linda Fazliu

Profesoreshë e ekonomisë

Shiko mësimet
Mefail-Mustafa

Mefail Mustafa

Profesor i kimisë

Shiko mësimet
Murat-Morina

Murat Morina

Profesor i matematikës

Shiko mësimet
Naser-Aliu

Naser Aliu

Profesor i biologjisë

Shiko mësimet
Nazykje-Ibrahimi

Nazykje Ibrahimi

Profesoreshë e biologjisë

Shiko mësimet
Nexhmedin-Bllaca

Nexhmedin Bllaca

Profesor i gjeografisë

Shiko mësimet
Pajtim-Rashiti

Pajtim Rashiti

Profesor i informatikës

Shiko mësimet
Rabit-Miftari

Rabit Miftari

Profesor i gjuheës latine

Shiko mësimet
Sami-Durmishi

Sami Durmishi

Profesor i  gjuhës shqipe

Shiko mësimet
Sami-Selishta

Sami Selishta

Profesor i gjuhës frenge

Shiko mësimet
Sejdullah-Murseli

Sejdullah Murseli

Profesor i matematikës 

Shiko mësimet
Selami-Haziri

Selami Haziri

Profesor i edukatës fizike

Shiko mësimet
Shqipe-Bllac

Shqipe Bllaca

Profesoreshë e informatikës

Shiko mësimet
Teuta-Hoxha

Teuta Hoxha

Profesoreshë e gjuhës shqipe

Shiko mësimet
Vjollca-Zymberi

Vjollca Zymberi

Profesoreshë e psikologjisë

Shiko mësimet