Kryetarët dhe zëvendësit e këshillave të klasëve

GJIMNAZI  NATYROR “XHAVIT AHMETI” NË  GJILAN

KRYETARËT DHE ZËVENDËSIT E KËSHILLAVE TË KLASAVE

 

KLASËT  E DHJETA  (X)

  1. DINORE KASTRATI
  2. NEXHMEDIN BLLACA

KLASËT E NJËMBËDHJETA (XI)

  1. MUHARREM BUNJAKU
  2. BUKURIE MAKSUTI

KLASËT E DYMBËDHJETA (XII)

  1. VJOLLCA SYLAJ
  2. SHKELQIM ZUNQE