Komisionet për aktivitete në shkollë

 

GJIMNAZI  NATYROR “XHAVIT  AHMETI” NË  GJILAN

Komisioni disiplinor:                                                                           

 1. Xhemajl Shabani
 2. Dinore Kastrati
 3. Naser Aliu

Komisioni për vlerësimin e dëmeve në shkollë:

 1. Nexhmedin Bllaca
 2. Saud Rrahmani
 3. Enver Rexhepi

Komisioni për punë me rini:

 1. Sami Selishta
 2. Avdil Islami

Komisioni për përgatitjen e aktiviteteve  letrare:

 1. Ekrem Kryeziu
 2. Shqipe Sijarina
 3. Bukurije Aliu
 4. Sami Durmishi
 5. Teuta Hoxha

Komisioni për organizime solemne:

 1. Hyrmyze Shkodra
 2. Leonora Bunjaku
 3. Avni Sylejmani
 4. Kimete Kamberi
 5. Enver Hasani

Redaksia për revistën shkollore

 1. Enver Sadiku
 2. Ekrem Kryeziu
 3. Arlinda Demiri

Komisioni pë libër të gjeneratës

 1. Sami Selishta
 2. Shqipe Sijarina
 3. Zizë Ismajli

Komisioni për programe artistike:

 1. Qazim Kryeziu
 2. Magbule Xhemajli

Komisioni për gara sportive:

 1. Refik Rexhepaj
 2. Blerim Shala
 3. Reshat Syla