Mësimi për klasat e dhjeta dhe të njëmbëdhjeta përfundon më 21 qershor

Uncategorized

Mësimi për klasat e dhjeta dhe të njëmbëdhjeta përfundon më 21 qershor

 

NJ O F T I M

Bazuar në Vendimin e MASH, Nr. 01B/51, të datës 15/06/2021, për ndryshimin e Kalendarit të vitit shkollor 2020/21, në arsimin parauniversitar:

Klasa nga 0-1-8, e përfundojnë mësimin me 2 Korrik.

Klasat 9,10,11, e përfundojnë mësimin me 21 Qershor.

Suksese!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *